Forord

Nakskov Kommune forsøger at mindske brugen af alkohol og narko i byen. I den forbindelse har kommunen nedsat en styregruppe som bl.a. forsøger at få foreninger med på ideen. Nakskov Tennisklub har behandlet styregruppens forslag til Rusmiddelpolitik og vedtaget denne på mødet i slutningen af maj måned.                                                                                      

Rusmiddelpolitik i Nakskov Tennisklub:

Regelsæt for nydelse af alkohol:

  1. Unge under 18 år drikker ikke alkohol – såfremt de ønsker at nyde alkohol, skal de aflevere en skriftlig tilladelse underskrevet af forældrene til træner / instruktør / klubleder.
  1. De enkelte holds ledere skal altid være ansvarlige for egne deltageres gøren og laden – også de unge deltagere, der ønsker at nyde alkohol, og som på forhånd har fået en tilladelse til dette af forældrene.
  1. Ved specielle lejligheder er det vigtigt at understrege, at der er grå-zone-områder, som går ud over det normale.

F.eks.:

-          Festaftenen, hvor der er gjort noget særligt ud af aftenen og dens forløb.

-          Et lukket arrangement er en sammenkomst af indbudte personer.

-          Ledersamlinger er en sammenkomst, hvor kun foreningsledere eller foreningstrænere deltager

  1. Vi indtager naturligvis ikke alkohol i ”arbejdstiden”, hermed forstås, at ledere, aktive, hjælpere og andre, ikke indtager alkohol umiddelbart i forbindelse med udøvelse af aktivitet – heller ikke i ventetiden.
  1. Alle ledere – instruktører og repræsentanter har et fælles ansvar for, at overordnede holdninger bliver efterlevet. Dvs. at i den konkrete situation – om det drejer sig om et kursus, stævne eller skole / lejre – er det de pågældende ledere, instruktører eller repræsentanter, som har ansvaret. Det skal endnu en gang understreges, at ansvaret måske er større ved de specielle arrangementer, da det er gråzoneområder.

Overtrædelse af ovenstående regelsæt vil medføre bortvisning og hjemsendelse for egen regning og ansvar.

Er der tale om personer under 18 år, kontaktes forældre, som vil blive anmodet om at afhente den unge.

Andre rusmidler:

Indtages der / findes der rusmidler, vil rusmidlet blive konfiskeret og der orienteres om og henvises til kommunens støtte- og hjælpeforanstaltninger.

Er der tale om personer under 18 år, kontaktes forældrene.

Vedtaget på Bestyrelsesmødet den 29. maj 2006.

P. b. v.

Søren Sørensen

Fmd. for Nakskov Tennisklub.

Angiv tekst

Adresse Inden- og udendørsbaner samt klubhus: Bregnevej 53, DK-4900  Nakskov. Email: nt@nakskovtennisklub.dk

Bankoplysninger: Lollands Bank, reg. nr. 6520 Konto 0552746