Formand:

Bente Christiansen
Rødbyvej 140
4900 Nakskov
Tlf.: 21 77 96 58


 
          Næstformand:

Ann-Gitte Jensen
Fuglsangvej 22
4900 Nakskov
Tlf.: 29 80 82 35
  Mødekalender:                         


 

Næste møde:

 Dagsorden udsendes ca.1 uge før møderne. Medlemmer kan indsende punkter til behandling til formanden. Benyt siden "Kontakt os".Sekretær:

Mette Obel Jepsen
Valmuevej 1
4900 Nakskov
Tlf.: 54 92 16 65
 

Kasserer:

Søren Andersen
Rødbyvej 140
4900 Nakskov
Tlf.: 40 88 54 89

 
 

Bestyrelsesmedlem:

Martin Eriksen
Birkevænget 61
4900 Nakskov
Tlf.: 30 53 85 47

 

Bestyrelsesmedlem:

Marianne Hansen
Eiglersvej 2B
4900 Nakskov
Tlf.: 23 43 41 02
  Vilhelm får DTFs-Æresnål 22 marts 2014.

Lørdag den 22 marts 2014 afholdt Dansk Tennis Forbund deres ordinære general-forsamling. Som afslutning på generalforsamlingen var der overrækkelse af priser til per-soner, som har gjort en indsats for dansk tennis.
I den forbindelse fik Vilhelm Gylstorff, næstformand i Nakskov Tennisklub, overrakt Dansk Tennis Forbunds Æresnål. Vilhelm hædres for sine 50 år i Nakskov Tennisklubs bestyrelse, heraf 40 år som formand. Vilhelm har tidligere modtaget:
DTFs Ærestegn i 1984.
DTFs Fortjenstnål i 1988.
Nakskov kommunes lederpris i1996.
Æresmedlen i NT i 2006.
DIFs Ærestegn i guld 2006.
STUs fortjenstnål i 2010.

Suppleant:

Andreas Bay
Kirkevej 21
4900 Nakskov
Tlf.: 42 53 42 13
 

       

 

 

Adresse Inden- og udendørsbaner samt klubhus: Bregnevej 53, DK-4900  Nakskov. Email: nt@nakskovtennisklub.dk

Bankoplysninger: Lollands Bank, reg. nr. 6520 Konto 0552746